Woordvoerder club
Public Affairs
Media (met ondersteuning van Franky Lyssens)
Frederic Wittock
Luc Van Landeghem

Verantwoordelijke: Franky Lyssens
Link tussen bestuur en leden: Robby Beerden
Ledenbeheer en administratie: Gert Martens
Ondersteuning ouderwerking: Nancy Van Britsom

 Website: webmaster & Layout: Santi De Flô, inhoud: Franky Lyssens, Gert Martens
Website: domeinbeheer: Gert Martens, Rudy Van Mieghem
Social Media: Gert Martens, Franky Lyssens
Beheer Google Drive: Lien Van De Voorde, Gert Martens