Celhoofd: Andre Feyearts
Denktank: Lieven Volckaert
Ledenbeheer, sponsorbeleid, administratie, google-drive beheer: Gert Martens


Ronan Van Goethem
Robby Beerden